ΖΩΗ

Συνέδριο e-Skills for Jobs 2014

Θα τρέξει σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενημερώσει φοιτητές, ανέργους, επαγγελματίες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των ΜμΕ, σχετικά με το ευρύ φάσμα των ευκαιριών...

Περισσότερα