Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Φωτογραφίες που προκαλούν συγκίνηση και δίνουν ελπίδα ότι τα ΑΕΙ ανήκουν στους φοιτητές και τους διδ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
22.03.2021
Intro Image

Αναλυτικά οι θέσεις τους για τα γεγονότα αστυνομικής αυθαιρεσίας στο ΑΠΘ και τη ψήφιση του Ν.4777/20...
Κατερίνα Ανδρομιδά
19.03.2021
Intro Image

Αναλυτικά τα αιτήματα και οι προτάσεις που απευθύνουν προς το υπουργείο Παιδείας
Κατερίνα Ανδρομιδά
19.03.2021
Load more...