Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Όσα αναφέρει το νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας
Κατερίνα Ανδρομιδά
29.03.2021
Intro Image

«Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους/ Όχι σε διαγραφές- πειθαρχικά φοιτητών»
Κατερίνα Ανδρομιδά
26.03.2021
Intro Image

«Kαλούμε τις Πρυτανικές Αρχές να υπερασπιστούν το δημόσιο, ακαδημαϊκό και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο»
Κατερίνα Ανδρομιδά
26.03.2021
Load more...