Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εξειδίκευσης
Κατερίνα Ανδρομιδά
12.05.2021
Intro Image

«Αντί να υποστηρίξουμε την έρευνα και όποιους/ες θέλουν να την υπηρετήσουν σθεναρά, τους λέμε άμεσα...
Κατερίνα Ανδρομιδά
12.05.2021
Intro Image

Στο Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.05.2021
Load more...