Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

e-στρογγυλά τραπέζια συζήτησης, παρουσίαση/εκδήλωση και εργαστήριο στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 μερι...
Κατερίνα Ανδρομιδά
02.06.2021
Intro Image

Η εαρινή εξεταστική άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου
Κατερίνα Ανδρομιδά
02.06.2021
Intro Image

Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης...
Κατερίνα Ανδρομιδά
01.06.2021
Load more...