Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Επικεφαλής της επιτροπής αυτής, ορίσθηκε η Καθηγήτρια Ελένη Μπριασούλη-Καπετανάκη του Τμήματος Γεωγρ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
02.07.2021
Intro Image

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citation...
Κατερίνα Ανδρομιδά
02.07.2021
Intro Image

Με σκοπό, μέσω κοινών δράσεων, να συμβάλλουν, στους νέους ρόλους της γεωργίας, όπως η παραγωγή, η με...
Κατερίνα Ανδρομιδά
01.07.2021
Load more...