Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Oι εκπαιδευτικοί στεκόμαστε, για μια ακόμα φορά, στο ύψος των περιστάσεων και δίνουμε το δικό μας π...
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.05.2021
Intro Image

«Είμαστε όλες μαζί σε αυτό, μέχρι να το καταλάβουν όλοι»
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.05.2021
Intro Image

Άλλη μία καταγγελία, άλλη μία φορά που ματαιώνεται το επιχείρημά τους περί «μεμονωμένων περιστατικών...
Κατερίνα Ανδρομιδά
07.05.2021
Load more...