Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ποια είναι η σαρωτική αλλαγή που φέρνει η Microsoft και ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της AI;
Ναταλία Πετρίτη
05.01.2024
Intro Image

Όλα όσα έχουν συμβεί, σε ένα περιστατικό που ήδη ερευνάται από τις αρχές.
Ναταλία Πετρίτη
03.01.2024
Intro Image

Το Microsoft Copilot αναβαθμίζεται αισθητά και μας καλεί να ξεδιπλώσουμε τις ιδέες μας για να φτιάξο...
Ναταλία Πετρίτη
21.12.2023
Load more...