Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Βήμα - Βήμα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις - Αιτήσεις και στο υπουργείο Παιδείας - Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ναταλία Πετρίτη
27.10.2021
Intro Image

Είναι απαραίτητο να ληφθεί άμεσα ειδική μέριμνα με την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας, γι...
Ναταλία Πετρίτη
27.10.2021
Intro Image

Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτή...
Ναταλία Πετρίτη
26.10.2021
Load more...