Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊο...
Ναταλία Πετρίτη
06.12.2021
Intro Image

Το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) έχει ως αποστολή την υπ...
Ναταλία Πετρίτη
02.12.2021
Load more...