Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το επόμενο διάστημα θα γίνει καταγραφή της ύλης κεντρικά στο υπουργείο Παιδείας για την πρόοδο των τ...
Ναταλία Πετρίτη
11.02.2022
Intro Image

Oι υποτροφίες που προορίζονταν για τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτή...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Intro Image

Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκεί...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Load more...