Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ένα ακόμη εμπόδιο στις Πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου για τους αδύναμους οικονομικά υποψήφιους: Η...
Ναταλία Πετρίτη
04.04.2022
Intro Image

Η διαμόρφωση των επιλογών των υποψηφίων
Ναταλία Πετρίτη
01.04.2022
Intro Image

Με απόφαση της Συγκλήτου το ίδρυμα εισηγείται τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακ...
Ναταλία Πετρίτη
01.04.2022
Load more...