Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Απόφαση που τονίζει περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου
Ναταλία Πετρίτη
31.08.2022
Intro Image

Φοιτητές: Απαράδεκτο το γεγονός ότι με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμεν...
Ναταλία Πετρίτη
30.08.2022
Intro Image

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στελέχη της Κρατικής Πετρελαϊκής Εταιρείας της Μαλαισίας PETRONAS
Ναταλία Πετρίτη
29.08.2022
Load more...