Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας μεταπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών και υποψηφίων διδακτόρ(ισσ)ων του Τμήματος...
Ναταλία Πετρίτη
30.11.2022
Intro Image

Μεγάλη διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον προπτυχιακό φοιτητή Κωνσταντίνο Ανεμοζάλη
Ναταλία Πετρίτη
29.11.2022
Intro Image

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ερευνητική και επιστη...
Ναταλία Πετρίτη
29.11.2022
Load more...