Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η Υπουργός ζήτησε από τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα από την επιστολή της, να συμμετάσχουν...
Ναταλία Πετρίτη
30.05.2022
Intro Image

ΔΟΑΤΑΠ: Οι αιτήσεις δεν θα γίνοται πλέον ατομικά, αλλά εφόσον το ίδρυμα προέλευσης (εξωτερικού) θα ε...
Ναταλία Πετρίτη
27.05.2022
Intro Image

Χέρι χέρι το Πανεπιστήμιο - Επιχείρηση και η καταστολή. Με μάνατζερ, ΣΕΒ, αστυνομία. Με "τάξη και ασ...
Ναταλία Πετρίτη
27.05.2022
Load more...