Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ο φοιτητικός σύλλογος με πολύμορφες δράσεις βάζει μπροστά τα αιτήματα του για δωρεάν ενασχόληση με τ...
Ναταλία Πετρίτη
08.12.2022
Intro Image

Μια νέα βάση δεδομένων ταξινόμησης δεξιοτήτων ήρθε να βοηθήσει την αγορά εργασίας στον τομέα της Ιχθ...
Ναταλία Πετρίτη
07.12.2022
Intro Image

Η ΚΙΠΑΝ καλεί τις πρυτανικές αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα αριθμούς μελών ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. κ...
Ναταλία Πετρίτη
07.12.2022
Load more...