Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στάση εργασίας από ΟΛΜΕ-ΔΟΕ για τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων
Ναταλία Πετρίτη
10.01.2023
Intro Image

Ο κ. Μάρης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία ανάδειξης της νέας πρυτανικής αρχής
Ναταλία Πετρίτη
09.01.2023
Intro Image

Προβληματισμοί της συνόδου των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν...
Ναταλία Πετρίτη
09.01.2023
Load more...