Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η κατάταξη βασίστηκε στην αποτίμηση και βαθμολόγηση 20.531 πανεπιστημίων παγκοσμίως, από τα οποία ξε...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2023
Intro Image

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, ο ΓΓΑΕ συναντήθηκε και με την κ. Susan Acland-Hood (Permanent S...
Ναταλία Πετρίτη
12.05.2023
Intro Image

Η κρίση των βαθμολογητών πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια, να διαμορφώνε...
Ναταλία Πετρίτη
11.05.2023
Load more...