Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βράβευσε τον Εθελοντισμό και τιμά 100 φοιτήτριες και φοιτητές του,...
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2023
Intro Image

Γεράσιμος Σιάσος προς φοιτητές: «Στο πρόσωπό σας αναγνωρίζουμε και τιμούμε την αριστεία η οποία σύμφ...
Ναταλία Πετρίτη
08.11.2023
Intro Image

Με τη νέα εφαρμογή διευκολύνεται η συνολική διαδικασία δήλωσης και παραλαβής, μέσω έξυπνων συσκευών...
Ναταλία Πετρίτη
08.11.2023
Load more...