Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Oι υποτροφίες που προορίζονταν για τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτή...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Intro Image

Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκεί...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Intro Image

Χωρίς δουλειά 200 θεατρολόγοι – Να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία και να επαναφέρουν τη Θεατρική Αγωγ...
Ναταλία Πετρίτη
08.02.2022
Load more...