Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το 32% των νέων ηλικίας 15-34 ετών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση εργάζεται σε θέσεις χαμηλότερων προσ...
Ναταλία Πετρίτη
25.05.2022
Intro Image

Σχετικά με τους υποψηφίους για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση - Τι πρέπει να γνωρίζουν
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2022
Intro Image

ΕΒΕ, αυξημένη εξεταστέα ύλη, νέος τρόπος υπολογισμού μορίων και ονομαστική μείωση εισακτέων αποτελού...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2022
Load more...