Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης ηχητικού περιεχομένου, η οποία...
Παναγιώτης Λουκάς
10.11.2015
Intro Image

Τα μέλη μας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να απευθύνουν ερωτήσεις προς απάντηση από ειδικού...
Παναγιώτης Λουκάς
06.11.2015
Intro Image

Το βασικό ερέθισμα ήταν η προσωπική μας εμπειρία όταν ψάξαμε να κάνουμε την πρακτική μας άσκηση στο...
Παναγιώτης Λουκάς
03.11.2015
Load more...