Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Το ερέθισμα ήταν η ανάγκη μου να βρω ένα διαφορετικό τρόπο να εκφραστώ δημιουργικά.
Παναγιώτης Λουκάς
09.03.2016
Intro Image

Η πλατφόρμα μας απευθύνεται σε νεοφυείς και ώριμες επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων και σε ε...
Παναγιώτης Λουκάς
04.03.2016
Intro Image

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις σήμερα είναι η χρηματοδότηση της επιχείρ...
Παναγιώτης Λουκάς
02.03.2016
Load more...