Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να αλλάζει συνεχώς, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει εδώ και δ...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Intro Image

Θέλουμε να πετύχουμε την σύζευξη της τεχνολογίας με την εκπαίδευση για κατοίκους απομακρυσμένων περι...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Intro Image

Πρόκληση για ένα startup είναι να προσπαθείς να προλάβεις τη τεχνολογία και να προβλέπεις τις τάσεις...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Load more...