Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την IMEQ –CENTER, τον διαδικτυακό πάροχο ειδικά σχεδιασμένων ψυχομετρικών εργαλείων γ...
Παναγιώτης Λουκάς
15.11.2017
Intro Image

Μας μιλάει για το SOFFA που προωθεί μια νέα ηθική στο επιχειρείν και το παράγειν στη βιομηχανία της...
Παναγιώτης Λουκάς
06.11.2017
Intro Image

Μας μιλάει για τη SealSmile που απευθύνεται σε όλους όσους αγοράζουν προϊόντα από την Κίνα.
Παναγιώτης Λουκάς
03.11.2017
Load more...