Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Knifeprint που προσφέρει μια καινοτόμο λύση στα προβλήματα της τέχνης της μαχαιρο...
Παναγιώτης Λουκάς
26.12.2017
Intro Image

Μας μιλάει για την Gnous που σκοπό έχει την άμεση και έγκυρη ανάλυση των γνωστικών ικανοτήτων σε παι...
Παναγιώτης Λουκάς
17.12.2017
Intro Image

Μας μιλάει για την Raza Labs, την πρώτη σας επιλογή για όλες τις τεχνολογικές ανάγκες.
Παναγιώτης Λουκάς
11.12.2017
Load more...