Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το daneise.gr, την πλατφόρμα ενοικίασης εργαλείων και μηχανημάτων μεταξύ των ιδιωτών.
Παναγιώτης Λουκάς
02.06.2023
Intro Image

Μας μιλάει για την πλατφόρμα εθελοντισμού ivoluntry, που απευθύνεται σε όλους όσους αισιοδοξούν για...
Παναγιώτης Λουκάς
25.04.2023
Load more...