Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Τι συμβαίνει στον Πρωτογενή Τομέα
Παναγιώτης Λουκάς
01.06.2015
Intro Image

Τι συμβαίνει στην διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
Παναγιώτης Λουκάς
26.05.2015
Intro Image

Τι συμβαίνει στον κλάδο πληροφορικής/τηλεπικοινωνίες
Παναγιώτης Λουκάς
22.05.2015
Load more...