Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Πως μπορείς να μιλήσεις σε ένα CEO μεγάλης εταιρείας.
Παναγιώτης Λουκάς
29.02.2016
Intro Image

Το platform.gr βρέθηκε στο TEDxAthens και καταγράφει τις εντυπώσεις του.
Παναγιώτης Λουκάς
22.02.2016
Intro Image

Τον Φεβρουάριο στον Alpha.
Παναγιώτης Λουκάς
13.01.2016
Load more...