Μας μιλάει για την Inteligg, που θέλει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη και «εξυπνότερη».


Διαβάζοντας την ιστορία της Inteligg μου έκανε εντύπωση το παρακάτω σημείο «η ιδέα προέκυψε φυσικώς μέσα από την συνεχή αυτή ανησυχία και συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας όπου και έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο ενώ θεωρώ και λόγω της πρωτύτερης μας ενασχόλησης ως Καθηγητές Πανεπιστημίου ότι είμαστε σε θέση να δούμε με μεγαλύτερη ευκολία κάποια κενά/σημεία όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε μία προστιθέμενη αξία….». Στο εξωτερικό είναι σύνηθες το φαινόμενο Καθηγητές Πανεπιστημίου/Ερευνητές να ιδρύουν την δικιά τους καινοτόμα εταιρεία, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν είναι τόσο συχνό αυτό. Ο Χρήστος Ιωακειμίδης μαζί με τον Κωνσταντίνο Γενηκομσάκη ίδρυσαν την Inteligg με απώτερο όραμα να γίνει η εταιρεία τους μία διεθνής δύναμη στον τομέα δημιουργίας λογισμικού σε Συστήματα Ένεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων μέχρι το 2027-2028. Για την Inteligg μιλήσαμε με τον Χρήστο Ιωακειμίδη. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.

Η πρωτύτερη κύρια ενασχόλησή μου ως Καθηγητής Πανεπιστημίου/Διευθυντής Έρευνας στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα να προσλάβω στην ερευνητική μου ομάδα ως Κύριο Ερευνητή τον Δρ. Γενηκομσάκη και η συνεργασία μας να συνεχιστεί (σε διαφορετικό πόστο πια) μέχρι και σήμερα (ως συνιδρυτής της εταιρείας εν έτη 2022), φτάνοντας αισίως τα 10 χρόνια. Στην πορεία αυτή και ως φυσικό αποτέλεσμα των κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων και της κλίσης μας να δούμε κάποιες από τις καινοτόμες ιδέες μας να γίνονται τελικά πραγματικότητα από εμάς αποκλειστικά και μόνο (και όχι πια να κάνουμε την πρωτογενή έρευνα και να μένουμε μέχρι εκεί) αποφασίσαμε την δημιουργία της εταιρείας με βάση στην Ελλάδα. Η ιδέα προέκυψε φυσικώς μέσα από την συνεχή αυτή ανησυχία και συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας όπου και έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο ενώ θεωρώ και λόγω της πρωτύτερης μας ενασχόλησης ότι είμαστε σε θέση να δούμε με μεγαλύτερη ευκολία κάποια κενά/σημεία όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε μία προστιθέμενη αξία όπως είναι γενικά ο τομέας των εφαρμογών στις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες αλλά και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας σε κτίρια. Οι προσδοκίες μας ήταν και συνεχίζουν να είναι μεγάλες παρόλα τα διάφορα προβλήματα στην πορεία της εταιρείας μας στην Ελλάδα αφού πιστεύουμε ότι διαθέτουμε ένα προϊόν/υπηρεσία το οποίο δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά αλλά πολύ περισσότερο στην παγκόσμια λόγω της ευρύτερης εφαρμογής του και υπάρχοντος προβλήματος που είναι η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, άρα και του ενεργειακού κόστους (λογαριασμού) στα κτίρια.

Η υπηρεσία μας απευθύνεται σε όλα τα είδη κτιρίων (μικρά, μεσαία, μεγάλα) είτε ιδωτικά είτε δημόσια τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση του υπάρχοντος ενεργειακού συστήματός τους προς μείωση της ενεργειακής κατανάλωσής τους. Έτσι πρωτίστως απευθύνεται σε διάφορες εταιρείες/επαγγελματίες που θέλουν να την χρησιμοποιήσουν όπως είναι α) Ενεργειακοί Σύμβουλοι (π.χ., μηχανικοί, εργολάβοι, κλπ) σε Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων (BEMS Consultants), β) Εταιρείες/Επαγγελματίες που παρέχουν Ολοκληρωμένα Συστήματα (System Integrators), γ) Εταιρείες Υπηρεσιών Ενέργειας (Energy Services Companies, ESCOs), δ) Δήμοι. Το όφελος είναι κοινό και είναι φυσικά η χρησιμοποίηση ενός μοναδικού παγκόσμια λογισμικού που επιφέρει σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας άρα και σημαντική μείωση στον αντίστοιχο λογαριασμό σε ότι έχει να κάνει με την Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμό-Φωτισμό (που είναι και το 70-80% του λογαριασμού) είτε σε ιδωτικά είτε σε δημόσια κτίρια οποιουδήποτε μεγέθους και κυρίως σε κτίρια όπως είναι τα βιομηχανικά, γραφεία, σχολεία, γυμναστήρια, και νοσοκομεία.

Οι στόχοι είναι αρκετά σαφείς και έχουν να κάνουν αρχικώς με το να εδραιωθεί η εταιρεία μας στην ελληνική αγορά χώρο ως κυρίαρχη όπως και στις άλλες τρεις χώρες που στην παρούσα φάση λειτουργεί (Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ισπανία) μέχρι το 2023 και σύντομα να επεκταθεί σε σημαντικές αγορές της Ε.Ε. αλλά και παγκόσμιες με απώτερο όραμα να γίνει η εταιρεία μας μία διεθνής δύναμη στον τομέα δημιουργίας λογισμικού σε Συστήματα Ένεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων μέχρι το 2027-2028. Πάνω από όλα όμως είναι να κάνουμε τις οποιαδήποτε εταιρείες και επαγγελματίες να δουν ότι υπάρχει αυτή την στιγμή ένα εργαλείο λογισμικού που πραγματικά μπορεί να επιφέρει σημαντικότατα οφέλη στα κτίριά τους ενώ συνεισφέρει ταυτόχρονα και στον πολίτη/εργαζόμενο στην επιχείριση αλλά και στο ίδιο το κράτος σε πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας όπως είναι αυτοί της ενέργειας, του περιβάλλοντος αλλά και καλυτέρευση της ζωής του πολίτη γενικότερα.  

inteligg1

Κατ’ αρχήν η εταιρεία μας είναι σχετικά νέα (δημιουργήθηκε το 2018) και ήταν ως φυσικό αποτέλεσμα προηγούμενης πολύχρονης δραστηριότητας στον ερευνητικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας. Επίσης όμως επειδή τα άτομα που δουλεύουν ή συνεργάζονται με την εταιρεία μας είναι πολύ υψηλού δυναμικού (αφού υπάρχουν τουλάχιστον 4 άτομα με διδακτορικούς τίτλους) ο τρόπος πρωτύτερης δουλειάς ήταν εξαρχής διαφορετικός με τις συνήθεις εταιρείες αλλά και λόγω της ιδίας της υφής της υπηρεσίας μας (δημιουργία λογισμικού μέσω εκτενής χρήσεως υπολογιστή και διαφόρων εργαλείων/γλωσσών προγραμματισμού). Έτσι παρόλο που είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία με 4 άτομα πλήρους απασχόλησης και άλλα 4 μερικής απασχόλησης, η εταιρεία μας από πολύ νωρίς είχε εργαζόμενους/συνεργάτες σε διαφορετικές πόλεις/χώρες είτε δουλεύοντας εντός είτε εκτός γραφείου χωρίς αυτό να επηρεάζει τον συντονισμό μας (τουλάχιστον προς το παρόν, τουναντίων θα λέγαμε) αλλά και το τελικό προϊόν/υπηρεσία μας, κάτι που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από όλους μας αφού η κοινή συνισταμένη όλων μας είναι ο καθένας να χαίρεται να δουλεύει στην εταιρεία μας και να ‘μεγαλώνει’ σε συνάρτηση με την εταιρεία μας επίσης.

 inteligg2

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη η Ελλάδα βρίσκεται στις ‘πίσω θέσεις΄ στον τομέα κινήτρων αλλά βλέπουμε μία προσπάθεια αυτό να αλλάξει και να καθιστήσουν εταιρείες/ιδέες τεχνολογικά αποδεκτά προηγμένες ως όχημα προς καλυτέρευση του επιχειρήν με παγκόσμιο αντίκτυπο. Έγιναν κάποια σημαντικά βήματα προς αποφυγή της γραφειοκρατίας, τουλάχιστον στη δημιουργία των Ι.Κ.Ε. αλλά το θέμα της χρηματοδότησης είναι μάλλον σε αρνητικό πρόσημο παρόλες τις τελευταίες προσπάθειες αφού κατά τη γνώμη μας λείπει η αρχική αλλά πολύ σημαντική μικρή χρηματοδότηση (του εύρους μεταξύ 5000-75000 ΕΥΡΩ) στην αρχή της δημιουργίας εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να πέφτουν στην λεγόμενη ‘κοιλάδα θανάτου’ από όπου είναι δύσκολο να ξεφύγουν και καταλήγουν να ‘φυτοζοούν’ για λίγα χρόνια μέχρι τελικής εξαφάνισής τους. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά μία συμπαγής βάση εκκολαπτόμενων εταιρειών με προοπτικές δυναμικής εξέλιξης, ικανών να ηγηθούν με προϊόντα/υπηρεσίες παγκοσμίου εφαρμογής σε συνεργασία εάν δυνατόν με αντίστοιχες σχολές/ερευνητικά ινστιτούτα και μεγάλες εταιρείες σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας έτσι ώστε να βοηθήσουν πραγματικά την Ελληνική οικονομία να βαδίσει ταχέως προς τα εμπρός.  

inteligg3

Οι σύγχρονες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις αφορούν κυρίως στον προσανατολισμό τους και την προσαρμοστικότητά τους στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Η κοινή συνισταμένη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η καινοτομία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού όχι μόνο με υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση στα σύγχρονα εργαλεία, αλλά και βαθιά γνώση και ικανότητα να αφουγκράζεται τις διεθνείς τάσεις, προκειμένου να κάνει την σύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εαν μπορούσα να γυρίσω πίσω στον χρόνο από προσωπικής πλευράς πιθανόν να είχα αφήσει την ακαδημαϊκή καριέρα λίγο νωρίτερα παρόλη την μεγάλη μου αγάπη για τη διδασκαλία αλλά και την έρευνα (την τελευταία την καλύπτουμε πλήρως με την εταιρεία μας ενώ την πρώτη μερικώς έμμεσα με την συνεργασία των εργαζομένων μας αλλά και των διαφόρων υπάρχοντων εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης/διπλωματικής εργασίας στην εταιρεία μας) όσο για το πως βλέπω/ουμε την εταιρεία μας σε ένα διάστημα 5 χρόνων από τώρα, όπως προείπα και χωρίς να θεωρηθώ αλλαζόνας, να είμαστε σε θέση να θεωρούμαστε μία παγκόσμια δύναμη στον τομέα δημιουργίας λογισμικού για Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια έχοντας δημιουργήσει ταυτόχρονα σημαντικές και αρκετές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα (και όχι μόνο).

Μάλλον θα συμφωνούσα ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες κυρίως λογω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι έχουν πιθανώς λίγο περισσότερο χρόνο να σκεφτούν κάποια πράγματα που πριν δεν θεωρούνταν σημαντικά ενώ τώρα λόγω κρίσης είναι αρκετά σημαντικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα έλεγα ότι είναι και ο τομέας της ενέργειας και ακόμη παραπάνω της ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια, αφού παρόλο που θεωρούνταν ο πιο ενεργοβόρος οι διαδικασίες ή αλλιώς λύσεις ήταν μάλλον λιγοστές ενώ σήμερα όλο και περισσότερες παρουσιάζονται αφού επηρεάζει πιο γρήγορα αλλά και πιο άμεσα πιο πολλούς ανθρώπους/επιχειρήσεις/επαγγελματίες στην καθημερινότητά τους (αλλα και φυσικά στο πορτοφόλι τους!). Η συμβουλή μου λοιπόν σε κάποιον που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας είναι να κυνηγήσει με πάθος το όνειρό του, να μην φοβηθεί να εμπιστευτεί την εξέλιξή του σε startup επιχειρήσεις, και γιατί όχι να δημιουργήσει την δική του. Μόνο εκείνοι που θα ρισκάρουν να πάνε πολύ μακριά μπορούν ενδεχομένως να ανακαλύψουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς!

https://www.inteligg.com/