"Μένουμε σπίτι... Συνδε-Δεμένοι"

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ προτείνει...

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραµονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών µέτρων για τον κορωνοϊό - Covid-19 από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

-Γνωρίζουμε την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι µπορούµε να τα καταφέρουµε σε δύσκολες καταστάσεις και να πορευτούµε µε ψυχική υγεία και ευεξία. 

-Γνωρίζουμε ότι διανύουµε µια κατάσταση κρίσης και όπως κάθε κρίση έχει αρχή, µέση και τέλος. Αναλυτικά το ηλεκτρονικό έντυπο:

ddddd.jpg

 

ppppp.jpg

 

nnnn.jpg