Δωρεάν μετακίνηση ατόμων με αναπηρία

Για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ. Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 15/4 η διανομή δελτίων.

Κείμενο: Ευγενία Σαρρή

Από σήμερα Τρίτη 15 Απριλίου ξεκινά για την Περιφέρεια Αττικής η διανομή δελτίων δωρεάν μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ - για τις δε υπόλοιπες περιοχές, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τις αντίστοιχες περιφέρειες.

Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ και από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας της Περιφέρειας. Μέχρι την παραλαβή των νέων δελτίων θα ισχύουν εκείνα του προηγούμενου έτους. 

Συνολικά αναμένεται μέσα στη χρονιά να δοθούν 150.000 δελτία στους ακόλουθους δικαιούχους: Κάτοχοι ελληνικής υπηκοότητας, υπήκοοι των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και υπήκοοι κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ), υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'), υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Δελτία δωρεάν μετακίνησης δικαιούνται όσοι κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους δεν μην είναι μεγαλύτερο από 29.000 ευρώ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ, για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο-κάρτα ανεξάρτητα από το όριο του εισοδήματός τους.