Όσα πρέπει να ξέρεις για τα καινούρια έντυπα μετακίνησης εργαζομένων που απαιτούνται από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου

Τι ισχύει για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες - Πώς να βγάλεις βεβαίωση μετακίνησης

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Νέο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης εργαζομένου θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου.  Συγκεκριμένα, υποχρεούνται  για τη μετακίνηση από και προς την εργασία τους να διαθέτουν βεβαίωση μετακίνησης από το apografi.gov.gr για το Δημόσιο και από την Εργάνη για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Τα νέα έντυπα βεβαίωσης μετακίνησης

Μισθωτοί:

- Ανεξάρτητα από το πότε λήγει το έντυπο που έχουν στα χέρια τους, απαιτείται να επανεκδώσουν την βεβαίωση του συστήματος «Εργάνη» από αυτή τη Δευτέρα με βάση τη νέα φόρμα εντύπου.

- Θα περιλαμβάνονται ενσωματωμένοι κόφτες για τους εργαζομένους σε αναστολή και τηλεργασία στο καινούριο έντυπο. Επομένως, κατά την πληκτρολόγηση των στοιχείων ενός εργαζομένου, από τον εργοδότη, που είναι δηλωμένος σε τηλεργασία ή αναστολή το σύστημα θα μπλοκάρει την βεβαίωση μετακίνησης.

- Το ωράριο εργασίας και οι υπερωρίες πλέον δεν θα συμπληρώνονται από τον εργοδότη αλλά θα είναι προσυμπληρωμένα. 

- Η βεβαίωση θα ισχύει και πάλι για 14 ημέρες. 

- Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.

- Οι μισθωτοί εξακολουθούν να μετακινούνται προς της δουλειά τους με τη βεβαίωση τύπου Α από το forma.gov.gr

Ελεύθεροι επαγγελματίες

- Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από την Εργάνη ή βεβαίωση τύπου Α και εκτύπωση από taxis φορολογικών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

-  Με σχετική βεβαίωση από το forma.gov μπορούν να μετακινούνται οι εργάτες για γεωργικές εργασίες και οποιοσδήποτε άλλος εργάζεται σε εργόσημο.

Πώς βγάζω βεβαίωση μετακίνησης

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ' εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.