Πέντε θέσεις απασχόλησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο!

Δείτε τα δικαιολογητικά

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

deree-trafficdriver_blue_logo1

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζονται: 

α)Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων

β)Προσόντα

γ)Κριτήρια επιλογής/μονάδες

δ)Αίτηση για ανάθεση έργου

3 άτομα στο πλαίσιο του Έργου: «English as a lingua franca practices for inclusive multilingual classrooms (ENRICH)»
Καταληκτική ημερομηνία: 13-03-2020

1 άτομο στο πλαίσιο του Έργου: «Master Degree in Industry 4.0» 1 άτομο στο πλαίσιο του Έργου: «Εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων»

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Πηγή