Προσλήψεις- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δείτε τα δικαιολογητικά

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

1 άτομο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 «Συμμετοχή του Εθνικού ΜετσόβιουΠολυτεχνείου στο έργο HELLAS-CH»
Καταληκτική ημερομηνία: 12-03-2020

1 άτομο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: «SAFEPASS – Next Generation of Life Saving Appliances and Systems for Safe and Swift Evacuation Operations on High Capacity Passenger Ships in Extreme Scenarios and Conditions»
Καταληκτική ημερομηνία: 12-03-2020

1 άτομο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74»
Καταληκτική ημερομηνία: 11-03-2020

 

1 άτομο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Blue Growth Community - Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)»
Καταληκτική ημερομηνία: 11-03-2020

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ 

Πηγή