Στόχος του Adrion Ban αποτελεί η συνέχιση της δημιουργίας μιας επιτυχημένης και προσοδοφόρας κοινότητας Επιχειρηματικών Αγγέλων


Ιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων ADRION Business Angels Network (http://www.adrionban.gr). Το ADRION BAN είναι ένα δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 50 Business Angels της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις εντός Ελλάδας από 20.000 έως 500.000 ευρώ. Το δίκτυο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και έχει, ήδη, ολοκληρώσει 3 χρηματοδοτήσεις με την Apollo S.A., την Wadja LTD και την Hotel Feedback LTD.

Στόχος του Adrion Ban αποτελεί η συνέχιση της δημιουργίας μιας επιτυχημένης και προσοδοφόρας κοινότητας Επιχειρηματικών Αγγέλων, ώστε να ενισχυθούν κυρίως νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάζουν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Δεν αποκλείεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με πολλά χρόνια ιστορίας, οι οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας, εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και προσδοκώμενου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης.

Το Adrion Ban αποτελεί μέρος των πλέον εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ, η οποία έχει καταφέρει να προετοιμάσει και να στηρίξει τη χρηματοδότηση πολυάριθμων και αξιόλογων επιχειρηματιών όχι μόνο προσελκύοντας ιδιωτικά κεφάλαια (VCs, BAs), αλλά και συντελώντας στην επιτυχημένη υλοποίηση των ρηξικέλευθων εγχειρημάτων τους. Ήδη έχει διοργανώσει με ιδιαίτερη επιτυχία δύο Business Angels Forum, τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2016, όπου επιχειρηματικές ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους/ Επενδυτές.

Επιχειρήσεις που αναζητάνε χρηματοδότηση ή επιχειρηματικοί άγγελοι που θέλουν αν συμμετάσχουν μπορούν να μεταβούν στην παρακάτω διεύθυνση και να ενημερωθούν για το ADRION BAN, τις δράσεις του και πως μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό.

http://www.adrionban.gr