ΑΕΙ: Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 9 θέσεων καθηγητών

Σε ποια Πανεπιστήμια και Τμήματα εγκρίθηκαν οι θέσεις

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΜε σημερινή απόφαση της υπουργού Παιδείας, εγκρίθηκαν προκηρύξεις για θέσεις Καθηγητών των κάτωθι Πανεπιστημίων ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ


Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία» Τμήμα Ιατρικής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων»

ΠΗΓΗ