Διεθνής αναγνώριση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Με μία σπουδαία διεθνή αναγνώριση της πολιτικής και των πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) κλείνει 
το 2022. 

Για πρώτη φορά το ΠΔΜ (https://www.uowm.gr/συγκαταλέγεται στη λίστα UI GreenMetric World University Rankings, καταλαμβάνοντας την 373η θέση (World's Most Sustainable University) μεταξύ 1050 πανεπιστημίων από 85 χώρες (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022/uowm.gr). 

Με γνώμονα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η UI GreenMetric αξιολογεί 6 κριτήρια και 39 
δείκτες που αφορούν την πολιτική των πανεπιστημίων σχετικά με: 

∙τις Υποδομές - Setting and Infrastructure (SI).  
∙την Ενέργεια και Κλιματική αλλαγή - Energy and Climate Change (EC).  
∙την Διαχείριση αποβλήτων - Waste (WS).  
∙την Διαχείριση νερού - Water (WR).  
∙τις Μεταφορές - Transportation (TR).  
∙την Εκπαίδευση - Education (ED).  

Η διεθνής αυτή αναγνώριση αντανακλά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών και των συντονισμένων ενεργειώνστις οποίες έχει προβεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στοχεύοντας στη μετεξέλιξή του σε ένα πράσινο πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος. 
ΠΗΓΗ