Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που προηγείται, εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων, ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών


Την ανάγκη να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις στο νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ, διαπίστωσε ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων.

Συγκεκριμένα, εν όψει της πραγματοποίησης της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων την Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν σήμερα σε αθηναϊκό ξενοδοχείο οι εργασίες των Συνόδων των Αντιπρυτάνεων ανά τομέα δηλ. της 86ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, της 32ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με εξαιρετική δια ζώσης συμμετοχή.

Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ευχαρίστησε θερμά τους παριστάμενους για την ενεργό και εποικοδομητική τους συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση των συμπερασμάτων. Τόνισε ότι η χρονική συγκυρία είναι σημαντική διότι η περίοδος αυτή αφορά στην εφαρμογή του Ν.4957/2022 και προκύπτει η ανάγκη να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις. Ο κ. Καλδής εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας της Συνόδου (1987-2022) συμπίπτει με την πρώτη προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Καινοτομία της παρούσας Συνόδου είναι, επίσης, η υιοθέτηση της χάρτας αειφορίας που συνδέεται με τους στόχους Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.

Τα θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες στην 86η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης αφορούν στην παρουσίαση των υλοποιούμενων αλλά και των σχεδιαζόμενων στο ΕΣΠΑ 2021– 2027 δράσεων, η εθνική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης κ.α.

Οι συμμετέχοντες στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εστιάζουν σε θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, σε θέματα φοιτητικής μέριμνας καθώς και σε ζητήματα ακαδημαϊκά και διοικητικά που οφείλουν να διασαφηνισθούν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022.

Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων, ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών, καθώς και ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης.

ΠΗΓΗ