Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα και των ΕΒΕ των Τμημάτων μηχανογραφικά δελτία μέχρι 18 Ιουλίου


Μετά την γνωστοποίηση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα και την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ανά Τμήμα έκλεισε και ο φετινός κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μέχρι τις 18 Ιουλίου οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων για τα ΑΕΙ και τα δημόσια ΙΕΚ και μετά το μόνο που θα απομένει θα είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που αναμένεται το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου.

Τα Ειδικά μαθήματα και οι επιδόσεις των υποψηφίων

Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται από τα ειδικά μαθήματα προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων βασικών μαθημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου και προκύπτουν τα συνολικά μόρια για τις σχολές που αυτά απαιτούνται.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα θα επηρεάσουν σε γενικές γραμμές την πορεία των βάσεων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ήδη, είτε πριμοδοτώντας τις κατευθύνσεις που έχουν διαμορφωθεί ή αναιρώντας τες.

Οι αριστούχοι είναι περίπου οι ίδιοι με πέρσι, στο Ελεύθερο Σχέδιο, αλλά στο Γραμμικό είναι σημαντικά λιγότεροι, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη αύξηση στα γραπτά κάτω από τη βάση. Το αποτέλεσμα αυτό συνηγορεί στις προβλέψεις που δείχνουν τις υψηλόβαθμες σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου να έχουν συνολική πτώση (λόγω της πτώσης των επιδόσεων στα μαθήματα του Πεδίου) και οι υψηλόβαθμες Αρχιτεκτονικές, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προβλέπεται ότι θα πέσουν περίπου 300 μόρια.

Ως προς τις επιδόσεις των μαθημάτων ξένων γλωσσών (η εξέταση στα οποία είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση μιας θέσης σε πληθώρα τμημάτων) προκύπτουν τα ακόλουθα σε σύγκριση με το 2021:

  • Στα Αγγλικά μειώθηκαν οι υποψήφιοι κάτω από το 10 και αυξήθηκαν οι αριστούχοι. Είναι προφανές ότι οι βάσεις των Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας δεν θα ακολουθήσουν την πτωτική πορεία των υψηλόβαθμων τμημάτων του 1ουΕπιστημονικού Πεδίου αλλά θα συγκρατηθούν στα περσινά επίπεδα μέχρι και +100 μόρια. Επίσης θα φρενάρει και η πτώση στις σχολές του 1ουκαι 4ου Επιστημονικού Πεδίου που τα έχουν ως ειδικό μάθημα.
  • Στα Γαλλικάείχαμε μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση και αύξηση των αρίστων γραπτών. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τις βάσεις εισαγωγής ανοδικά.
  • Στα Γερμανικάσημειώθηκε αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση φέτος και μείωση των αρίστων γραπτών γεγονός που πριμοδοτεί την πτώση των βάσεων εισαγωγής.
  • Στα Ιταλικά υπάρχει μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση και αύξηση των αρίστων γραπτών γεγονός που σίγουρα θα ωθήσει τις φετινές βάσεις εισαγωγής πιο ψηλά από πέρσι.

Οι γενικές κατευθύνσεις των Βάσεων Εισαγωγής

Η γενική εικόνα που υπάρχει για τη φετινή πορεία των βάσεων είναι πτωτική, με τη μεγαλύτερη πτώση να προβλέπεται ότι θα υπάρξει στις υψηλόβαθμες σχολές λόγω των αριστούχων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Στις στρατιωτικές και αστυνομικές οι βάσεις θα είναι χαμηλότερες από πέρσι γιατί εκτός από τις χειρότερες βαθμολογίες στα βασικά μαθήματα έχουμε και αύξηση των προσφερόμενων θέσεων, με εξαίρεση τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων η οποία αναμένεται να συγκρατηθεί στα περσινά επίπεδα έως +100 μόρια καθώς φέτος εισάγονται 65 λιγότεροι.

1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών

Οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών, των Νομικών (κυρίως Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και των Ψυχολογικών (πάλι των Πανεπιστημίων των δυο μεγάλων αστικών κέντρων)  θα  έχουν πτωτική πορεία καθώς μειώθηκαν οι αριστούχοι με επιδόσεις πάνω από 18 σε Αρχαία Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία και Λατινικά (σε σύγκριση με τις επιδόσεις στην Κοινωνιολογία πέρσι). Στην πτωτική πορεία έχει βάλει το «χεράκι» της και η εντυπωσιακή μείωση των υποψηφίων κατά 4.300 (-19% από πέρυσι). Έτσι αναμένεται πτώση θα ξεπερνάει τα 150 μόρια και θα φτάνει τα 400 μόρια κατά μέσο όριο. Η μείωση των υποψηφίων η από το εν λόγω πεδίο οδηγεί και σε καθολική κάθοδο των βάσεων και ίσως τη μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία.

2ο Επιστημονικό Πεδίο -  Θετικών Επιστημών

Λιγότερο απαιτητικά από πέρσι (-200 μόρια κατά μέσο όρο) θα  είναι τα υψηλόβαθμα τμήματα των Η/Υ, των Μηχανολόγων, των Χημικών Μηχανικών κ.ά  του ΕΜΠ κυρίως και Θεσσαλονίκης καθώς έχουμε λιγότερους αριστούχους σε Μαθηματικά και Φυσική. Στις μεσαίες σχολές η πτώση θα είναι πιο συγκρατημένη καθώς σε αυτές τις επιδόσεις έχει συγκεντρωθεί υψηλός αριθμός υποψηφίων ενώ στις χαμηλόβαθμες σχολές αναμένουμε περίπου ίδιες βάσεις με πέρυσι

3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστημών Υγείας

Οι βάσεις των περιζήτητων Ιατρικών Σχολών, των Φαρμακευτικών και Οδοντιατρικών αναμένεται να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή ελαφρώς πτωτικά (0-150 μόρια) αφού είχαμε μείωση των άριστων γραπτών στη Φυσική και τη Βιολογία αλλά και μεγάλη αύξηση τους στη Χημεία και μικρότερη αύξηση στη Γλώσσα. Να επισημάνουμε ότι στο Πεδίο έχουμε 1.000 επιπλέον υποψηφίους φέτος. Από 12.692 πέρυσι 13.680 φέτος. Αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις εισαγωγής προβλέπεται να έχουν μικρές απώλειες στις μεσαίες ενώ μικρή άνοδος των βάσεων αναμένεται στις χαμηλόβαθμες σχολές του πεδίου.

4ο Επιστημονικό Πεδίο - Οικονομίας και Πληροφορικής

Στο πεδίο έχουμε περίπου 1.000 υποψηφίους περισσότερους από πέρυσι. Να επισημάνουμε επίσης ότι έχουμε και αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Πέρυσι τα Μαθηματικά είχαν συντελεστή βαρύτητας 33%. Η μεγάλη αποτυχία στα Μαθηματικά σ’ αυτό το πεδίο έκανε τους υποψηφίους να συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια. Φέτος, με τα Μαθηματικά να μην έχουν τόσο μεγάλο συντελεστή βαρύτητας, αναμένεται οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια από όσα θα συγκέντρωναν με την ίδια βαθμολογία πέρυσι. Ο παράγοντας αυτός θα συντελέσει στην άνοδο των βάσεων στις χαμηλόβαθμες αλλά και στις μεσαίες σχολές. Στον αντίποδα, πτωτικά θα κινηθούν οι υψηλόβαθμες σχολές Πληροφορικής και Οικονομικών Σπουδών των Πανεπιστημίων του λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης αφού είχαμε μείωση των επιδόσεων στις υψηλές βαθμολογίες και των τεσσάρων μαθημάτων του πεδίου (στα Μαθηματικά κατά πρώτο λόγο και στην Πληροφορική κατά δεύτερο αλλά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας όπου το ποσοστό των αριστούχων μειώθηκε από 27% στο 23%.).

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΕΤΟΣ (2022) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ

Επιστημονικά Πεδία

2022

2021

1ο πεδίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών

 

9,08

8,94

2ο πεδίο θετικών επιστημών

 

9,50

9,58

2ο πεδίο θετικών επιστημών

 

9,62

9,7

4ο πεδίο οικονομίας και πληροφορικής

 

8,36

8,27

 

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού δελτίου. Οι υποψήφιοι στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu gov.gr μπορούν να δηλώσουν τις επιλογές τους και μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου να τις κλειδώσουν Μετά το τέλος αυτής της προθεσμίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές

Μαζί με το μηχανογραφικό δημοσιοποιήθηκαν και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία από την ΕΒΕ που έχει ορίσει κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα αποκλείονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου από τη δυνατότητα να τη δηλώσουν για εισαγωγή.

Στην περίπτωση των τμημάτων που ανήκουν στην κοινή ομάδα δηλαδή εισάγονται από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία όπως τα ΤΕΦΑΑ το κατώτατο όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι το 8,19. Οι υποψήφιοι που κυμαίνονται κάτω από το ελάχιστο όριο του παραπάνω εύρους στο επιστημονικό τους πεδίο αποκλείονται από την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οσοι δεν ξεπερνάνε το ανώτατο όριο δεν μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήματα που έχουν επιλέξει τον ανώτερο συντελεστή. Παράλληλα με το μηχανογραφικό ανοίγει η πλατφόρμα και για το παράλληλο μηχανογραφικό με τους υποψηφίους να εισάγονται χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας Η διορία είναι η ίδια. Μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ πρέπει να έχουν κλειδώσει τις επιλογές τους

Πηγή: AlfaVita