Έληξε η προθεσμία παράδοσης των φοιτητικών συγγραμμάτων

Η εαρινή εξεταστική άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Έληξε τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 η προθεσμία (μετά την παράταση που έδωσε το Υπ. Παιδείας) για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων μέσω εταιριών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα.

Η διεξαγωγή της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου 2021. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, δύναται η έναρξή της ως άνω εξεταστικής να εκκινεί νωρίτερα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.