Τμήμα Παν. Ιωαννίνων: ζητά με ψήφισμα τροποποίηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής

«Ενδεχομένως, πλήττει αναίτια την εικόνα του Τμήματος στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα σε εκείνα των υποψήφιων φοιτητών»

Κείμενο: Κατερίνα ΑνδρομιδάΨήφισμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.:

Προς  την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Π.Ι. την κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ΜΜΕ

Ψήφισμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής αναφορικά με τον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίαση της αριθμ. 429/26-5-2021 αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει το ακόλουθο ψήφισμα, σε συνέχεια της σχετικής διαμαρτυρίας που είχε αποστείλει προς την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 31-3-2021. 
Με απόφασή της, η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση αριθμ. 425/16-3-2021) καθόρισε τον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στην τιμή 1,20, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της Πρυτανείας προς όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο έμψυχο δυναμικό του Τμήματος, τις υποδομές που αυτό διαθέτει, το πρόγραμμα σπουδών του, το γεγονός ότι είναι ένα εργαστηριακό Τμήμα καθώς και τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων φοιτητών σε αυτό. Η αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος κοινοποιήθηκε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία στη συνεδρίαση της αριθμ. 1104/30-3-2021 αποφάσισε, χωρίς τεκμηρίωση, να μην αποδεχθεί και να μη διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τιμή για τον συντελεστή της Ε.Β.Ε., όπως άλλωστε δε διαβίβασε και για τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον νόμο, ως όφειλε, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όρισε τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. για το Τμήμα μας και επέλεξε οριζόντια την ελάχιστη τιμή 0,80 για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 


Η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να μην υιοθετήσει και να μη διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τμήματος για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. στην τιμή 1,20, θεωρούμε ότι: 

- Αφαιρεί από το Τμήμα ένα ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδιασμού αναφορικά με την ποιότητα και την αριστεία στα προγράμματα σπουδών του και στην υψηλού επιπέδου έρευνα που διεξάγει.

- Ακυρώνει το δικαίωμα του Τμήματος να έχει λόγο και να διαμορφώνει την πορεία του, γεγονός που προσβάλλει ευθέως τις προσπάθειες που χρόνια αυτό καταβάλλει για την ενδυνάμωση της Θέσης του και ταυτόχρονα της θέσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον ακαδημα'ίκό χάρτη, όντας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ένα από τα καλύτερα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στον ελλαδικό χώρο.

- Ενδεχομένως, πλήττει αναίτια την εικόνα του Τμήματος στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα σε εκείνα των υποψήφιων φοιτητών των φετινών Πανελλήνιων Εξετάσεων, σε σχέση με τα ομοειδή Τμήματα, τα οποία εμφανίζονται με τον μέγιστο συντελεστή της Ε.Β.Ε. στην τιμή 1,20 (όπως εισηγήθηκαν προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Με νέα απόφασή της, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής εισηγείται εκ νέου την τιμή 1,20 για τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. και ζητά από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη διαβίβαση της απόφασής της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να την ενσωματώσει στις τροποποιήσεις των συντελεστών της Ε.Β.Ε. που θα λάβουν χώρα μέχρι τις 31-8-2021 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στην Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Τσιατούχας

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας