Σύγκλητος Παν. Ιωαννίνων για ελάχιστη βάση εισαγωγής, αριθμό εισακτέων και χρηματοδότηση

Όλα όσα αποφασίστηκαν ομόφωνα στην συνεδρία

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1107/18-05-2021 Συνεδρία της, συζήτησε εκτενώς τα θέματα της χρηματοδότησης, του αριθμού των εισακτέων και των Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου, εδώ και έναν χρόνο, παραμένει ελλειμματικός ως προς τις ανελαστικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος, καθιστώντας προβληματικές τις συνθήκες του διδακτικού και ερευνητικού έργου καθώς και εν γένει τη λειτουργία του Ιδρύματος. Το ύψος της χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου παραμένει κατώτερο και από το επίπεδο της προ της ενσωμάτωσης των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, όταν στο ίδρυμα λειτουργούσαν μόνο 15 Τμήματα έναντι 23 σήμερα.

2. Για μια ακόμη φορά κατά τα τελευταία 15 χρόνια, οι προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών που δύνανται τα Τμήματα να εκπαιδεύσουν δεν λαμβάνονται υπόψη, δημιουργώντας πρόβλημα σε επίπεδο σπουδών. Επισημαίνουμε ότι για την άρτια εκπαίδευση του δεδομένου αριθμού εισακτέων χρειάζεται αύξηση των θέσεων ΔΕΠ.

3. Όσον αφορά την Ε.Β.Ε., η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από διεξοδική συζήτηση, είχε υποβάλει προτάσεις μόνο για 7 Τμήματα, για τα οποία υπήρχαν εκτιμήσεις ότι η εισαγωγή φοιτητών θα ήταν περιορισμένη. Δεν υπέβαλε συντελεστές Ε.Β.Ε. για τα υπολειπόμενα 14 Τμήματα, εκτιμώντας ότι το Υπουργείο δεν θα όριζε συντελεστές άνω ή κάτω του 1.0. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η εισαγωγή του συντελεστή 0.80 για όσα Τμήματα δεν προτάθηκε συντελεστής από τη Σύγκλητο δεν στηρίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.