Πρακτικές/ Κλινικές/ Εργαστηριακές ασκήσεις: πότε ξεκινούν

Πώς θα διενεργηθούν;

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

660x220-FY-td

Μετά από εκκλήσεις και επιστολές φοιτητών προς το Υπουργείο Παιδείας για να επιτραπεί η διενέργεια των πρακτικών/κλινικών/εργαστηριακών ασκήσεων (καθώς αποτελεί προϋπόθεση σε πολλά τμήματα για τη λήψη πτυχίου η διεκπεραίωσή τους), αποφασίστηκε η επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία  από τις 10 Μαΐου για τις παρακάτω κατηγορίες φοιτητών.

Ξεκινάει η διενέργεια με φυσική παρουσία από τις 10/5/2021:

των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/σχολές σε προγράμματα σπουδών α’ και β΄ κύκλου.

Ξεκινάει η διενέργεια με φυσική παρουσία από τις 15/5/2021:

- κλινικών ασκήσεων φοιτητών του πέμπτου, έκτου έτους και επί πτυχίω των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου τμημάτων/σχολών της ιατρικής,

- κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/σχολές. Περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών (πρακτικών μαθημάτων) σε ΤΕΦΑΑ· ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθημάτων στα τμήματα μουσικών σπουδών· εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,

- κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών όλου του β’ κύκλου (μεταπτυχιακά προγράμματα) των τμημάτων/σχολών, κατόπιν απόφασης Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.

Κατατακτήριες εξετάσεις

H διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γίνεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.