«Οι κλινικές, εργαστηριακές, πρακτικές ασκήσεις και πειραματικές πτυχιακές εργασίες δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν εξ αποστάσεως»


Η πανδημία έχει οδηγήσει σε αναστολή τις δια ζώσης εκπαιδευτικές λειτουργίες των Πανεπιστημίων τον τελευταίο χρόνο. Με την προσπάθεια και κινητοποίηση των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων έγινε δυνατόν να συνεχιστεί ένα μέρος του εκπαιδευτικού έργου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξέταση σε πολλά μαθήματα. Ωστόσο, μερικά από τα πλέον ζωτικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως οι κλινικές, εργαστηριακές, πρακτικές ασκήσεις και πειραματικές πτυχιακές εργασίες δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν και η έλλειψή τους υπονομεύει την επίτευξη των διδακτικών στόχων των προγραμμάτων σπουδών όλων των επιπέδων.

Είναι κατανοητό ότι σε αυτή την περίοδο, ο περιορισμός της διάδοσης του κορονοϊού και η αποφυγή της συνεπαγόμενης θνησιμότητας έχει προτεραιότητα έναντι άλλων στόχων και ενδιαφερόντων και η οριστική λύση θα επέλθει μόνο με τον μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού μέχρι και τις νεότερες ηλικίες. Ο Σύλλογός μας δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο ούτε τα μέλη του, ούτε τους φοιτητές μας ούτε τα λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή τις οικογένειές τους. Το ΔΣ συζήτησε το θέμα που έχει προκύψει και συναντήθηκε με συνάδελφο από την Ιατρική Σχολή, μέλος της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, προκειμένου να διατυπώσει μια υπεύθυνη και ρεαλιστική πρόταση για την επαναφορά του Πανεπιστημίου στην κανονική λειτουργία. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε:

• Να επανέλθουν οι πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στις κλινικές ασκήσεις δεδομένου ότι η ένταξη των νέων γιατρών στις δομές Υγείας με πλήρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση είναι άμεσης προτεραιότητας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή των φοιτητών θα πρέπει να γίνει με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και εφόσον εξασφαλισθεί ο εμβολιασμός τους.

• Να καταρτιστεί σχέδιο εμβολιασμού διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών (όσων από τις κατηγορίες αυτές δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί) με την προτεραιότητα να καταρτίζεται από τα Τμήματα και τις Σχολές με γνώμονα την επαναλειτουργία των εντελώς απαραίτητων εργαστηριακών δομών.

• Να καταρτιστεί ένα σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην δια ζώσης διδασκαλία, εφόσον προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ο εμβολιασμός του πανεπιστημιακού πληθυσμού, με αξιοποίηση των μεθόδων που εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη συστηματική χρήση των μεθόδων αυτοδιάγνωσης (self-tests) σε συνδυασμό με μία αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων τους και ενδεχόμενης ιχνηλάτησης θετικών κρουσμάτων.

• Να διατυπωθούν πρωτόκολλα ασφαλείας με τη συνδρομή των λοιμωξιολόγων και να καταρτιστεί διαδικασία ελέγχου της υλοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιακής επαναφοράς της δια ζώσης διδασκαλίας όσο και μετά από αυτήν. Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Κρήτης  στο Ηράκλειο δηλώνει την διάθεση των μελών του να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γ. Καρακάσης Γ. Δαλέζιος