«Αιτούμαστε το εαρινό εξάμηνο να πραγματοποιηθεί κλινική άσκηση υπό όρους που προστατεύουν την υγεία των φοιτητών και των ασθενών»


Οι φοιτητες της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν σε αποκλεισμό της διοίκησης με αίτημα την διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης καθώς και των κλινικών ασκήσεων διαμαρτυρόμενοι ταυτόχρονα για την είσοδο της Πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ΑΕΙ. Η διαρκής αναστολή της πρακτικής άσκησης με απόφαση του υπουργείου Παιδείας καθώς και η αδιαφορία τους απέναντί στο αίτημά τους για επιστροφή στην δια ζώσης διδασκαλία λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της Covid-19, αυξάνει όλο και περισσότερο τις πιθανότητες να χάσουν το εξάμηνό τους φοιτητές τμημάτων όπου η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και των κλινικών/ εργαστηριακών ασκήσεων, είναι προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Η ανακοίνωση των φοιτητών:

«Αιτούμαστε το εαρινό εξάμηνο να πραγματοποιηθεί κλινική άσκηση υπό όρους που προστατεύουν την υγεία των φοιτητών και των ασθενών, δηλαδή παρέχοντας δωρεάν όλα τα δέοντα για τη θωράκισή μας έναντι του SARS-CoV-2, όπως μέτρα ατομικής προστασίας, διαγνωστικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εμβολιασμούς, οργανώνοντας την κλινική μας άσκηση σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών με το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό».