Ανοίγεται ένα φάσμα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην εγχώρια αγροδιατροφή


Το EIT Food, το οποίο ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Εuropean Institute of Innovation & Technology),  αποτελεί μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία, η οποία επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων από διαφορετικούς συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors Game Changers υπέβαλαν σχετική πρόταση στην επιτροπή κρίσης του Ινστιτούτου EIT Food. Η επιτροπή κρίσης του EIT Food, επέλεξε την υποβληθείσα πρόταση, ώστε να είναι ο περιφερειακός κόμβος του EIT Food στην Ελλάδα. Στην ευρύτερη κοινότητα του ΕΙΤ Food συμμετέχουν κορυφαίες εταιρίες και καινοτόμες start up επιχειρήσεις, καθώς και πανεπιστήμια αλλά και ερευνητικά κέντρα από τον  ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής.

Το EIT Food αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φορέων αυτών, αλλά και των επενδυτών με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την παροχή ευκαιριών βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors Game Changers,  αξιοποιώντας την ερευνητική και εκπαιδευτική του εμπειρία, αλλά και τις ερευνητικές υποδομές σε όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα, θα διασυνδέσει αυτήν την πανευρωπαϊκή κοινότητα ανάπτυξης με το εγχώριο οικοσύστημα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας  στον τομέα της αγροδιατροφής.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του EIT Food: https://www.eitfood.eu