Αναλυτικά ο κανονισμός


Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και τις 08/02/2021, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενημερώνει την φοιτητική κοινότητα ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, δε δύναται να υλοποιηθεί πριν την ανακοίνωση σχετικού ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας.

Ως εκ τούτου:

1. Ακυρώνονται όλες οι επανενάρξεις που είχαν δηλωθεί

2. Ακυρώνονται όλες οι ενάρξεις που είχαν δηλωθεί

3. Συνεχίζει να υλοποιείται και να δηλώνεται μόνο η εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση για τα Τμήματα που την επιτρέπουν.

 Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ έως και την έκδοση και δημοσίευση του ΦΕΚ που θα επιτρέπει την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης δια ζώσης και για το οποίο θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.