Αναστέλλεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών με φυσική παρουσία έως την Φεβρουαρίου

Αναλυτικά όσα ορίζονται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση των μέτρων για την πανδημία COVID-19. Ανάμεσα στις υπόλοιπες διατάξεις, αποφασίστηκε και η αναστολή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών με φυσική παρουσία έως την 1 Φεβρουαρίου 2021

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Τηλε-εκπαίδευση
-  Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

- Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

- Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι..

- Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..