Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου


"Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την εφαρμογή της όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας, Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνεχίζει να υποστηρίζει την ασύγχρονη διδασκαλία, ενώ από τη Δευτέρα 30/3 θα υποστηρίζεται και η σύγχρονη τηλεκπαίδευση" αναφέρει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με ανακοίνωσή του.

Οι φοιτητές/-τριες παρακαλούνται να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Ακαδημαϊκού τους Τμήματος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ψηφιακά μαθήματα.

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε, συνδυασμός των δύο παρακάτω τρόπων διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας:

- Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με ανάρτηση υλικού σε κατάλληλη πλατφόρμα)

- Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (όπου ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το μάθημα του διδάσκοντα και μπορεί να θέτει ερωτήσεις).

 Το υλικό σε μορφή παρουσιάσεων ή κειμένου, εργασίες, καθώς και σύνδεσμοι (links) 

(Προσοχή! Όχι το υλικό καθεαυτό) σε υλικό μεγάλου όγκου (βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις κλπ) θα αναρτάται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ενώ η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. 

1. Διαβάστε περισσότερα για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ασύγχρονη διδασκαλία

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Οι πλατφόρμες ασύγχρονης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο είναι οι ακόλουθες ανά τμήμα:

- eclass.unipi.gr (για όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα πλην Ψηφιακών Συστημάτων και Πληροφορικής)

- gunet2.cs.unipi.gr (Τμήμα Πληροφορικής)

- evdoxos.ds.unipi.gr (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)

Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να διαθέτουν υλικό στο eClass και μέσα από την πλατφόρμα (στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές) θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα μπορεί να επιλέγει το καταλληλότερο για τους φοιτητές του, το μάθημά του αλλά και τον ίδιο,  τρόπο σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο συντονισμός της όλης διαδικασίας θα γίνεται από τον πρόεδρο του Τμήματος σε συνεργασία με τη Γραμματεία.

Σύγχρονη διδασκαλία

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams, η οποία και θα είναι η κεντρικά υποστηριζόμενη λύση.

Η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονη διδασκαλία σε κοινό έως και 250 ατόμων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της λειτουργίας Microsoft Teams Meetings. Επίσης, το Πανεπιστήμιο διαθέτει περιορισμένο αριθμό κοινόχρηστων αδειών για το υποσύστημα Microsoft Live Events, μέσω του οποίου υποστηρίζεται μετάδοση μαθήματος σε μεγάλο κοινό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η συμμετοχή των φοιτητών γίνεται μέσω μηνυμάτων κειμένου, με μικρή υστέρηση (της τάξης των 30 δευτερολέπτων).

Όσοι διδάσκοντες και φοιτητές/-τριες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό παρακαλούνται να το πράξουν για την έγκαιρη προετοιμασία και συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οδηγίες προς διδάσκοντες για την πλατφόρμα Teams

Συντομες οδηγίες για δημιουργία meeting στην πλατφόρμα Teams

Οδηγίες προς φοιτητές για την πλατφόρμα Teams

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα Teams