Η υποτροφία αφορά στην επιστήμη των υπολογιστών και σε παρεμφερείς τομείς


Υποτροφία της Google για φοιτητές με αναπηρίες που σπουδάζουν επιστήμη / μηχανική υπολογιστών και παρόμοιες ειδικότητες.

Η υποτροφία της Google απευθύνεται σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες που σπουδάζουν σε τομείς όπως είναι η επιστήμη των υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορική ή σε σχετικούς τεχνικούς τομείς σε πανεπιστήμια οπουδήποτε στην Ευρώπη ή το Ισραήλ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία μπορείτε να βρείτε εδώ.